1001
  1001 Nacht  
 

inhoud

Stelt je voor: drommen ouders staan op het plein te trappelen om hun kinderen in een totaal nieuwe rol te zien. De deuren gaan open, oriëntaalse muziek klinkt, wierook stijgt op en zie: een zaal vol slapende personages, de markt van Fantasia!

Een van de sprekers verwelkomt het publiek met een toespraak. Dan klinkt luid gejammer: de vuilniszakken in het midden blijken bedelaars te zijn! Ze smeken het publiek om een aalmoes. Gelukkig delen de sprekers koekjes uit en zie: de bedelaars zijn weer beter! Al hebben ze nog steeds geld nodig. Dan lokken de zigeuners het publiek naar zich toe: ze voorspellen de toekomst aan wie dit wil horen. Een spreker laat de haremkinderen ontwaken. De wachters van de sultan geleiden het publiek met hun stokken naar het centrum van de zaal. De haremkinderen zingen het haremlied en voeren om het publiek heen hun betoverende Dans der Duizend Sluiers op. Nu wordt het gevaarlijk! De worstelaars beginnen met het grootste Worstelspektakel van de Eeuw. Met verve laten de geweldenaars elkaar in het stof bijten. Het spektakel eindigt met een totaal K.O. van alle worstelaars, die vervolgens door de wachters terug op hun plek worden geveegd. In de vrijgekomen ruimte voeren de wachters hun stokkendans uit. Tot slot voeren de zigeuners een wervelende zigeunerdans op.

worstelaars-Oldenzaal slapende wachters-Oldenzaal

jammerende bedelaars-Oldenzaal

zigeunerinnen - Oldenzaal

de kleuters dansen om het publiek - Oldenzaal

de worstelwedstrijd-Oldenzaal de ongelijke strijd-Oldenzaal

na het KO weggeveegd-Oldenzaal

het stokkengevecht-Oldenzaal stokkengevecht-Oldenzaal

de zigeunerdans-Oldenzaal de zigeunerinnen-Oldenzaal

wat doen de groepen

kleuters - groep 1,2 - harem
De kleuters dansen de Dans der Duizend Sluiers en zingen het haremlied.

onderbouw - groep 3,4 - bedelaars
De bedelaars (de zieken, de hongerlijders en de armoedzaaiers) krijgen een spel- en dansprogramma.

middenbouw - groep 5,6 - wachters en worstelaars
De meisjes leren als wachters een imposante stokkendans en krijgen een aantal logistieke opdrachten.
De jongens zijn de worstelaars en krijgen een slapstickonderdeel: de (komische) worstelwedstrijd.

bovenbouw - groep 7,8 - zigeuners
De zigeuners krijgen een spel- en een dansonderdeel.

bovenbouw - groep 8 - sprekers
De vijf sprekers zijn zigeuners en hebben veel te doen: ze kondigen alle acts aan en ze doen mee met de zigeunerdans. Ze doen daarom niét mee aan de waarzeg-acts. De sprekers leren vooraf hun tekst. De regie komt op de dag zelf.

De foto's hiernaast zijn gemaakt door Marlies Lenselink