Pirates  
 

 

inhoud

De filmserie Pirates of the Carribean behoeft geen verdere introductie. Evenals de humor en de chaos van de wilde achtervolgingen. Op deze elementen is de scène gebaseerd.

Het is een vrolijke boel op het pirateneiland Tortuga, iedereen vermaakt zich in een onstuimige dans. De kapiteins Jack Sparrow en Hector Barbosa hebben een bemanning nodig. Er is echter maar één schip. Bovendien, willen de piraten wel mee? En zo ja, voor welke kapitein kiezen ze? Barbosa heeft een interessante kaart. Hoewel, de kaart mist een essentieel deel. Dat heeft Jack. Wat volgt is een wilde achtervolging, over en onder elkaar, zelfs dwars door het publiek. En wie gaat er uiteindelijk met de kaart vandoor?

de dans

De dans is een zeer vlotte, van oorsprong keltische dans, waarin wij allerlei samenwerkingsvormen hebben verwerkt.

 

 

groepen

De school deelt vooraf de klas in twee groepen in.

  • spelgroep - jongens en meiden gemengd
    Jack Sparrow, Hector Barbosa, piraten.
    De uitdaging voor deze leerlingen is om met z'n allen als één persoon te reageren, zoals tegelijk brullen en dan weer stil zijn.

  • dansgroep - evenveel jongens als meiden
    Deze leerlingen dansen niet als koppel, maar wisselen steeds van partner.

Beide groepen repeteren eerst apart van elkaar, daarna werken ze samen aan het hele stuk.

klik hier voor de piratendans